تحقق اجرایی شدن رویای وام بدون ضامن

رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد: کارکنان دولتی، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند از تسهیلات خرد بانک‌ها بدون ضامن بهره‌مند شوند.

به گزارش یزدی نیوز اردکانی گفت: برای بهره مندی کارکنان دولت، کارمندان بازنشستگان، مستمری بگیران و حقوق بگیران دولتی و خصوصی از تسهیلات باید رتبه بندی اعتبار سنجی براساس زیر صورت بگیرد.

وی افزود: رتبه بندی براساس رتبه a/b/c انجام می‌شود که رتبه a کسانی که ریسک اعتباری خیلی کم و وضعیت اعتباری آن‌ها خوب است و رتبه b کسانی که رتبه اعتباری کم و وضعیت اعتباری آن‌ها هم کم است و افراد با درجه c که ریسک اعتباری متوسط و وضعیت اعتباری متوسط هم دارند که تا سقف ۵۰ میلیون تومان مشمول بند یک تا سه بصورت شاغلان و بازنشستگان، مستمری بگیران و حقوق بگیران دولتی و خصوصی که حقوق آن‌ها در بانک عامل واریز می‌شود و در درجه بند اول تاسوم با اعتبار a/b/c بدون ضامن با نامه کسر از حقوق وام می‌گیرند.

رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد اضافه کرد: برای شرکت‌های خصوصی یاغیرخصوصی با رتبه a/b/ که حقوق آن‌ها در بانک عامل واریز می‌شود با سفته از شخص وام گیرنده محقق می‌شود.

اردکانی افزود: برای بند سه هم بخش خصوصی که حقوق در بانک عامل واریز می‌شود و رتبه بندی آن‌ها در درجه c که ریسک معاملاتی آن‌ها متوسط است.

این دستورالعمل از ۲۹ دی ماه ابلاغ شده است و هم اکنون به شرط دارابودن شرایط قابل اجرا است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..