مرتضوی، زنجانی؛ دقیقاً کجایید؟

سه سال از استقرار دولت روحانی و تغییر مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد. سازمانی که در دولت نهم شاهد بیشترین حاشیه‌ها بود و به قول جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به سمبل و نماد فرسودگی سازمانی تبدیل شده بود.

 

ابعاد و عمق اتفاقات و فجایع مدیریتی که در این سازمان روی داد در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مشخص شد و این گزارش برای رسیدگی و صدور رأی به قوه قضائیه ارسال شد.

اکنون با گذشت بیش از دو سال از ارسال این گزارش به قوه قضائیه و برگزاری چند جلسه دادگاه مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی افکار عمومی و بویژه شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که کارگران و بازنشستگان زحمت کش و اقشار تولید کنند و فعال جامعه هستند، امیدوار و منتظرند که اجرای عدالت و احیای اعتبار سازمان تأمین اجتماعی را شاهد باشند؛ امید و انتظاری که با گذر زمان در حال رنگ باختن است.

گویی متهم اصلی این پرونده با استفاده از نفوذی که به عنوان قاضی و دادستان سابق دارد با کمک دستهای پنهان مسیر این پرونده را به گونه‌ای تغییر داده است تا با گذر زمان امکان رسیدگی جدی به پرونده و اجرای عدالت فراهم نشود.

ممکن است افراد و جریان‌هایی که آن مفاسد را در سازمان تأمین اجتماعی بوجود آوردند، تصور کنند که با گذشت زمان و با انتشار اخبار گوناگون و ایجاد حاشیه‌های جدید برای سازمان تأمین اجتماعی مسائل گذشته از جمله دلالی برای بابک زنجانی و یکشنبه سیاه به فراموشی سپرده می‌شود اما مسلماً اذهان آگاه و ضمایر بیدار جامعه کارگری و دلسوزان سازمان تأمین اجتماعی برای احقاق حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان و اجرای کامل عدالت در پرونده مدیرعامل سابق سازمان؛ تا آخر می‌ایستند و از هیچ تلاش و اقدام قانونی در این مسیر فروگذار نخواهند کرد.

با ایجاد حاشیه‌های بی اساس، نباید مفاسد گذشته به فراموشی سپرده شود؛ مرتضوی و زنجانی تصور نکنند که این مسائل برای آنان حاشیه امنیت ایجاد می‌کند و به فضل الهی در اسرع وقت دست عدالت گریبان آنان را خواهد گرفت و سزای اعمال خود را خواهند دید.

سعید رحیمی

منابع استفاده شده:
ایلنا

بخش نظردهی بسته شده است..