اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مشخص شدند

به گزارش یزدی نیوزجلسه روسای شعب و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اعضای کمیسیون اقتصادی مشخص شدند.

بر این اساس عامر کعبی، سید فرید موسوی، سید تقی کبیری، محمود بهمنی، الیاس حضرتی، احمد امیرآبادی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، شهاب نادری، عین الله شریف پور، سید کاظم دلخوش، محمدرضا پورابراهیمی، حمدالله کریمی، سیدناصر موسوی لارگانی،رحیم زارع، سیده فاطمه حسینی، علی اصغر یوسف نژاد، محمد حسن نژاد، علی اکبر کریمی، محمود شکری، قرجه طیار، معصومه آقاپور، سیدحسن حسینی و احمد انارکی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را تشکیل می دهند.

گرایش نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در جدول زیر نشان داده شده است:

 

اصلاح طلب مستقل اصولگرا
سیدفرید موسوی عامر کعبی سیدتقی کبیری
الیاس حضرتی محمود بهمنی احمد امیرآبادی
عین الله شریف پور کاظم دلخوش اباتری محمد حسین زاده بحرینی
سیده فاطمه حسینی حمدالله کریمی شهاب نادری
علی اصغر یوسف نژاد رحیم زارع محمدرضا پورابراهیمی
قرجه طیار محمد حسن نژاد سیدناصر موسوی لارگانی
احمد انارکی محمدی معصومه آقاپور علی اکبر کریمی
    محمود شکری
    سیدحسن حسینی

 

بخش نظردهی بسته شده است..