آمار تزریق واکسن یادآور به ۴۱ درصد رسید

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد: تاکنون ۸۸ درصد افراد بالای ۱۲ سال استان دو نوبت واکسینه شده اند.

دکتر مسعود شریفی درباره تزریق دُز سوم واکسن کرونا گفت: تاکنون ۴۱ درصد افراد بالای ۶۰ سال که واجد شرایط دریافت دُز سوم هستند، به مراکز تجمیعی مراجعه کرده و واکسن دریافت کرده اند.

وی افزود: افرادی که واکسن‌هایی با پلتفرم ویروس غیرفعال مانند سینوفارم، برکت و بهارات دریافت کرده و سه ماه از تزریق نوبت دوم آنان گذشته است، باید همان واکسن تزریق شده در دُزهای قبلی را دریافت کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان ادامه داد: اما افرادی که در دُزهای قبلی واکسن اسپوتنیک یا آسترازنکا را دریافت کرده اند، واکسن یادآور آنان آسترازنکا خواهد بود و البته باید ۶ ماه از دُز دوم آنان گذشته باشد.

شریفی اظهار داشت: در حال حاضر ۸۸ درصد افراد بالای ۱۲ سال استان، نوبت اول و ۷۲ درصد هم دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.

وی درباره واکسیناسیون بانوان باردار گفت: ۴۶ درصد بانوان باردار استان که ۱۲ هفته از بارداری آنان گذشته است، حداقل یک نوبت واکسینه شده اند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..