ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در خاتم

مسئول تیم جهادی دندانپزشکی: در مدت دو روز به چهارصد و پنجاه بیمار خدمات رایگان دندانپزشکی در خاتم ارائه شد.

به گزارش یزدی نیوز سرهنگ غفوری گفت: تیم دندانپزشکی جهادی با حضور چهار دندانپزشک ودر مدت دو روز خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم شهرستان خاتم ارائه کرد.

وی افزود: در این مدت چهارصد پنجاه نفر خدمات دندانپزشکی رایگان دریافت کردند و صد هم نفر برای ارائه خدمات ترمیم به مرکز استان یزد ارجاع داده شدند.

مسئول تیم جهادی دندانپزشکی، همچنین از ایجاد درمانگاه خدمات درمانی بسیجیان درآینده نزدیک در شهرستان خاتم خبرداد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..