یک سوم تخت‌های بیمارستان‌های یزد خالی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد: استان در زمینه تخت‌های بیمارستانی هیچ مشکلی ندارد و به صورت میانگین بیش از هزار تخت خالی است.

دکتر نوری شادکام درباره کمبود تخت در بیمارستان‌های استان گفت: مجموعا سه هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی داریم و هیچ روزی در هفته گذشته بیشتر از ۲ هزار و ۱۰۰ بیمار در بیمارستان‌ها بستری نبوده و بر این اساس هزار و ۱۰۰ تخت خالی بوده است.

وی افزود: بر اساس آنالیزی که داشتیم، هفته گذشته به صورت میانگین ۶۰۹ تخت خالی در بیمارستان‌های استان وجود داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: شاید تخت‌های خاص یک بیمارستان خاص در برخی از روز‌ها پر شده باشد، اما به عنوان مثال در بیمارستان گودرز به صورت میانگین بالای ۱۰۰ تخت خالی داریم.

نوری شادکام تأکید کرد که در استان یزد هیچ مشکلی در زمینه تخت خالی وجود ندارد و شاید برای یک پزشک خاص و برخی تخت‌های خاص شرایط ویژه‌ای پیش بیاید، اما صورت میانگین یک سوم تخت‌های بیمارستان استان خالی هستند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..