اطلاعیه شماره ۱۲۴ ستاد استانی مقابله با کرونا

ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در اطلاعیه ۱۲۴، انواع خدمات با کارت واکسیناسیون را اعلام کرد.

به گزارش یزدی نیوز ، طبق اطلاعیه ۱۲۴ ستاد استانی مقابله با کرونا ارائه خدمات در استان یزد از این پس بدین شرح خواهد بود.

۱. فعالیت کلیه مشاغل به ویژه مشاغل گروه خوراکی و آشامیدنی از ابتدای آبان ماه، مشروط به دریافت حداقل یک دز واکسن به شاغلین در این صنف و کسب و کارها خواهد بود.

۲. از اول آبان ماه سالجاری، صدور و تمدید تمامی مجوزهای مربوط به فعالیت کسب و کارها اعم از خصوصی و عمومی و خدمات دهندگان نظیر رانندگان انواع ناوگان حمل و نقل بار و مسافر (درون شهری و برون شهری) منوط به واکسیناسیون حداقل دز اول و ادامه فعالیت آنان مشروط به واکسیناسیون دز دوم جامعه هدف مورد نظر، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۳. از ابتدای آبان ماه شرط حضور کارکنان ادارات، نهادها و سازمان های دولتی و عمومی در محل کار ارائه گواهی یا کارت معتبر دریافت حداقل یک دوز واکسن می باشد. عدم حضور کارکنان به دلیل عدم واکسیناسیون و یا استنکاف از دریافت واکسن، به عنوان غیبت غیر موجه تلقی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..