سند آمایش نقشه راه توسعه استان یزد

استاندار یزد: دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را با نگاه به برنامه‌های سند آمایش استان انجام دهند.

به گزارش یزدی نیوزاستاندار یزد در نشست شورای توسعه وبرنامه ریزی از سند آمایش به عنوان نقشه راه توسعه استان یاد کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست وظایف خود را با تاکید بر برنامه محوری با نگاه به برنامه‌های سند آمایش استان انجام دهند.
فاطمی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای رفع مشکلات استان از ظرفیت موجود و قانونی بهره گیرند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تدوین سند توسعه روستا‌ها گفت: سعی شود برای تدوین این سند، روستا‌ها را منظومه محور لحاظ کنند.

استاندار همچنین با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیرو‌های تحصیل کرده افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با برگزاری کلاس مهارت عملی متناسب با هررشته در جهت مهارت افزایی دانشجویان حرکت کنند.

فاطمی همچنین با اشاره به لزوم بانک اطلاعاتی، اشتغال روسای ادارات کار و برنامه ریزی و نیز معاون عمرانی استانداری را موظف کرد با همفکری اطلاعات دقیقی از وضعیت فارغ التحصیلان بیکار به لحاظ رشته تحصیلی و جغرافیای زندگی تهیه و برای برنامه ریزی بهتر در اختیار استان قرار دهند.

در این نشست همچنین پیشنهاد‌های کار گروه‌های اقتصاد و زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست تصویب شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..