بیمارستان میبد مجهز به رادیوتراپی می شود

ازطرف بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی یزد درخصوص اخذ مجوز بخش رادیوتراپی ، پی گیری های لازم ازطریق وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

به گزارش یزدی نیوز درنشست شورای سلامت بیمارستان امام جعفرصادق (ع) مقررشد؛ ازطرف بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی یزد درخصوص اخذ مجوز بخش رادیوتراپی ،مکاتبات لازم انجام و میرمحمدی نماینده و فلاح فرماندار و حمیدیان ازطرف دفتر امام جمعه پی گیری های لازم را ازسوی وزارت بهداشت انجام دهند.

همچنین بر آغاز اجرای عملیات احداث ساختمان بخش رادیوتراپی توسط بیمارستان و مشارکت خیرحاج کاظم خالقیه تاکید شد .

تعیین مهلت دو ماهه مبنی بر تامین و خرید ورود دستگاه رادیوتراپی (الکسا)ازطریق وزارت بهداشت با ارز دولتی توسط نماینده و خیر با پی گیری آیت الله اعرافی ،تشکیل جلسه ایی با هماهنگی دفتر نماینده که درآن جلسه با حضور اعضای موسسه خیریه بیمارستان و فرماندار و رئیس بیمارستان و خیر کاظم خالقیه ،درخصوص خرید دستگاه رادیو تراپی (داخلی ) درکنار دستگاه رادیوتراپی خارجی درصورت موافقت خیر از دیگر مصوبات این نشست بود .

دراین نشست مبلغ یک میلیارد تومان توسط خیر عباس امامی جهت احداث ساختمان شبکه بهداشت اختصاص یافت و مقررشد ازسوی بیمارستان میبد اقدامات لازم درراستای آموزشی نمودن بیمارستان امام جعفرصادق ،میرمحمدی پی گیری های لازم را انجام دهد .

همچنین قرار شد نامه مشترکی ازسوی آیت الله اعرافی امام جمعه ،فرماندار و نماینده جهت اخذ رشته های بهداشت حرفه ایی ،علوم آزمایشگاهی ،رادیولوژی فپزشکی و داندانپزشکی خطاب به وزیر بهداشت آماده و ارسال گردد.

دراین نشست قرارشد؛ برنامه ده ساله ارتقاء کمی و کیفی بیمارستان میبد که تدوین شده است ؛پس از مطالعه نماینده و فرماندار درکارگروه تخصصی که توسط فرمانداری تشکیل خواهد شد نهایی و به امام جمعه ابلاغ شود .

تهیه برنامه ۵ساله ارتقاء کیفی و کمی بهداشت شهرستان میبد ظرف یک ماه آینده ازسوی شبکه بهداشت و پی گیری همه مصوبات این نشست از سوی فرحزادی رئیس بیمارستان میبد از مصوبات این نشست بود .

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..