اتحادیه تخصصی پیشگامان تعاونی برتر ملی شد

از اتحادیه تخصصی پیشگامان و پست پیشگامان بادپا به عنوان تعاونی برتر ملی و شرکت تعاونی پیشگامان کویر و پیشگامان عصر ارتباطات به عنوان تعاونی برتر استان یزد تقدیر شد.

به گزارش یزدی نیوز؛ شانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر ملی به مناسبت هفته تعاون با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق تعاون ایران و دیگر مسوولین در سالن تلاش وزارت خانه برگزار گردید.
در این جشنواره از محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان به عنوان تعاونی برتر ملی در حوزه فرا استانی و محمدهادی اسلامی مدیرعامل شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا به عنوان واحد نمونه شایسه تقدیر با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جشنواره تعاونی های برتر ملی ابراز امیدواری کرد دولت سیزدهم سکوی پرتابی باشد برای تعاونی ها جهت رسیدن به مقصد اصلی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
عبدالملکی در خصوص چالش های بخش تعاون اظهار داشت: جایگاه شرکت های تعاونی و نقش آنها در پویایی اقتصادی و توسعه فرصت‌های شغلی بر کسی پوشیده نیست. در قوانین کشورمان نیز بخش تعاونی جایگاه ویژه ای دارد و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد تعاونی پرداخته و هدف گذاری شده است تا سهم تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد افزایش یابد. هدفی که البته محقق نشد و متأسفانه این سهم هم اکنون کمتر از۵درصد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پنج رکن اساسی از جمله مردمی، عدالت، دانش بنیان بودن، برون و درون گرا بودن در بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان باید توجه شود.
گفتنی است همزمان جشنواره تعاونی های برتر استان یزد با حضور محمدعلی طالبی استاندار یزد و عماد تشکر سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید و از شرکت تعاونی پیشگامان کویر و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات تقدیر شد.

بخش نظردهی بسته شده است..