مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد:

دامداران استان یزد نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد از دامداران استان خواست تا نسبت به تمدید پروانه چرای دام‌های خود اقدام کنند.

محمدرضا آخوندی اظهار داشت: مرتع‌داران فقط تا هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ برای تمدید مجوز چرای دام فرصت دارند و اگر پروانه چرا در مهلت معین تمدید نشوند، باطل و مرتع بلامعارض اعلام خواهد شد.

وی عنوان کرد: بر اساس بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴۸۹۱ مورخ پنجم مرداد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان مبنی بر بخشنامه ۱۳۹۹/۱/۲۷/۸۹۵ مورخ هشتم آذر ۱۳۹۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مرتع‌دارانی که پروانه و مجوز مرتعداری خود را در سال گذشته تمدید نکرده‌اند، فرصت دارند تا حداکثر هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تمدید پروانه مرتع‌داری و پرداخت عوارض چرای دام خود اقدام کنند.

آخوندی افزود: در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه صاحبان پروانه چرای دام در مراتع استان تا هشتم آذرماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه، نسبت به پرداخت عوارض تمدید پروانه چرای و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری خود اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد تاکید کرد: بر این اساس پس از پایان مهلت قانونی اعلام شده، با بهره بردارانی که نسبت به تمدید پروانه چرای دام خود اقدام نکرده باشند، طبق فصل چهارم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی پروانه آنها باطل و مرتع بلامعارض اعلام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..