امام جمعه بخش مرکزی یزد در دیدار با شورای شهر جدید؛‌

شورای شهر با اداره کل میراث فرهنگی همکاری کند

امام جمعه بخش مرکزی و نائب رییس شورای حوزه علمیه یزد با اشاره به لزوم تدوین سند پنج ساله در خصوص بافت تاریخی یزد خطاب به اعضای شورای جدید شهر یزد گفت: شورای جدید با اداره کل میراث خصوصا در مورد بهسازی مسیرهای بافت تاریخی و ساماندهی تمامی معابر همکاری کند.

آیت الله «سیدمحمد کاظم مدرسی» در نشست با اعضای شورای منتخب جدید که در کاظمیه برگزار شد؛ با بیان این که جریان میراث فرهنگی باید با شورای جدید نیز گره بخورد، اظهار کرد: مسائلی مانند کنترل موتور سیکلت‌ها در بافت تاریخی و تشکیل هیات امنا در آن، باید مورد توجه شورا باشد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد از لزوم تشکیل هیات امنا در بافت تاریخی متشکل از مردم یاد کرد و گفت: تدوین فضا و منظر شهری با عنایت به دو بخش شهر یزد شامل بافت تاریخی و بخش مدرن نیز باید در برنامه‌های شورای شهر اعمال شود.

وی به لزوم همکاری شورای جدید با اداره کل میراث خصوصا در مورد بهسازی مسیرهای بافت تاریخی و ساماندهی تمامی معابر تاکید کرد و گفت: استفاده از مشاوران متخصص در تمامی حوزه‌ها از جمله گردشگری باید در دستور کار شورای شهر منتخب یزد باشد.

نائب رییس شورای حوزه علمیه یزد با اشاره به لزوم تدوین برنامه پنج ساله ویژه بافت تاریخی اظهار کرد: همچنین ساماندهی اتباع خارجی در بافت تاریخی و هوشمند کردن خدمات در این بافت باید مورد توجه باشد از طرفی باید برای متقاضیان آبادسازی این بافت تاریخی تسهیلاتی ویژه در نظر گرفته شود تا رونق این بافت ارزشمند را از ابعاد فیزیکی و فرهنگی داشته باشیم.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..