معاون استاندار یزد:

صنعت کاشی و سرامیک یزد نیازمند نقشه راه است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر ضرورت تهیه نقشه راه برای صنعت کاشی و سرامیک استان یزد تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوز، محسن صادقیان،در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان یزد اظهار داشت: با توجه به تقاضای بالای اخذ مجوز کارخانه کاشی و با توجه به تعدد جواز تاسیس صادر شده طی سال‌های گذشته، با عنایت به سند آمایش استان لازم است نسبت به تدوین نقشه راه و اطلس کاشی و سرامیک استان اقدام شود.

وی در مورد تولید کاشی و سرامیک و مجوزهای تاسیس و پروانه های بهره برداری صادر شده گفت: همچنین باید برای تعیین تکلیف زمین های واگذار شده برای مجوزهای صادر شده ضمن اینکه تعیین برای تکلیف مجوزهای صادر شده بدون واگذاری زمین اقدام شود.

صادقیان با تاکید بر حمایت و پشتیبانی همه دستگاه از صنعت استان و رفع موانع در صدور مجوزها و فرآیند پاسخ به استعلام های درخواستی افزود: در نگاه توسعه ای در استان باید با برنامه ریزی و در نظر گرفتن همه شاخص های توسعه مانند ثروت و سرمایه از یکسو و منابع طبیعی از جمله آب و محیط زیست همچنین جمعیت از سوی دیگر به گونه ای عمل کنیم که در تمام بخش ها با برنامه و هدف گذاری مناسب حرکت کنیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.

وی افزود: می توان با جانمایی درست و رعایت تمام ملاحظات محیط زیستی و با تامین مناسب زیرساخت های آب و برق و گاز در پهنه های مناسب و برنامه ریزی برای رفع مشکل زمین و مسکن کارگران بدلیل جمعیت پذیری و مهاجر پذیری کارخانه ها، پاسخ مثبتی برای جذب سرمایه های واقعی و استقرار صنایع به خصوص کاشی و سرامیک در استان داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: بسیاری از مجوزهای صادر شده با خرید و فروش برگ کاغذ برای عده ای رانت ایجاد کرده اما می شود با بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای تاسیس صادر شده قبلی، این بخش را نیز ساماندهی و برای صدور مجوزهای تاسیس جدید برنامه ریزی کرد.

وی یادآور شد: با برگزاری جلسات منظم هفتگی با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط و انجمن کاشی و سرامیک استان این موضوع را پیش خواهیم برد و گزارش آن را برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال خواهیم کرد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..