کاهش تقاضای مواد مخدر اولویت برنامه تحول راهبردی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر، اولویت برنامه تحول راهبردی ۱۴۰۰ است.

به گزارش یزدی نیوز سید مصطفی کرباسی در حاشیه شورای هماهنگی مواد مخدر بافق با اشاره به تصویب برنامه تحول راهبردی ۱۴۰۰، گفت: اولویت اول برنامه‌ها کاهش تقاضای مواد مخدر در تمامی ابعاد پیشگیری اولیه، درمان، حمایت و صیانت اجتماعی است.
وی افزود: اولویت دوم مقابله با عرضه در تمامی ابعاد قاچاق، توزیع، فروش و مصرف است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد همچنین با اشاره با تغییر ایست بازرسی بافق بهاباد، گفت: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته در طی سه سال گذشته، قرار شد این ایست بازرسی در مسیر بافق یزد صورت بگیرد که هنوز نیازمند کارشناسی‌های متعددی است و جانمایی صورت نگرفته است.
در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر بافق که با حضور اعضای ستاد برگزار شد، ضمن تشریح برنامه‌های تحول راهبردی، گزارش عملکرد ارائه شد.
در این نشست از ستوان یکم ابوالفضل حسن پور رییس پلیس مواد مخدر بافق، ستوان سوم حجت کرمی و استوار یکم علی حق شناس از پرسنل مبارزه با مواد مخدر بافق، تجلیل شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..