تقدیر وزیر ورزش و جوانان از استاندار یزد در پی کسب رتبه اول کشوری ستاد ساماندهی امور جوانان استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

وزیر ورزش و جوانان در نامه ای از محمد علی طالبی، استاندار یزد به جهت کسب رتبه اول کشوری ستاد ساماندهی امور جوانان این استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ تقدیر کرد.

به گزارش یزدی نیوز در متن تقدیرنامه مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش به محمدعلی طالبی، استانداریزد آمده است:
جوانان بارزترین قشر اجتماعی و ارزشمندترین سرمایه ملی ما هستند و مدیریت امور جوانان به علت گستردگی خواسته‌ها، مسائل و مشکلات مبتلا به، نیاز به درک عمیق، اتخاذ تدابیر صحیح، عزم جدی و هماهنگی تمام بخش های متولی و مسئول است.
با عنایت به اینکه ستاد ساماندهی امور جوانان آن استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ حائز رتبه اول گردیده است، بدین وسیله از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد مذکور تقدیر و تشکر نموده و امید آن دارم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستادهای ساماندهی امور جوانان استان و شهرستانهای تابعه، در مسیر بهبود وضعیت جوانان موفق و موید باشید.

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..