اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر یزد در ۱۴۰۰

اسامی افراد تایید  صلاحیت شده برای رقابت در ششمین دوره انتخابات شورای شهر یزد در خرداد 1400 توسط فرمانداری یزد اعلام شد.

اسامی افراد تایید  صلاحیت شده برای رقابت در ششمین دوره انتخابات شورای شهر یزد در خرداد ۱۴۰۰ توسط فرمانداری یزد اعلام شد.

برای دانلود آگهی رسمی انتخابات، لیست اسامی کاندیداهای شهر یزد دوره ششم شورای شهر

 

بخش نظردهی بسته شده است..