معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد؛

آغاز تزریق دوز دوم واکسن ایران – کوبا در یزد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد از آغاز تزریق دوز دوم واکسن ایران - کوبا در یزد در قالب فاز ۳ مطالعات بالینی این واکسن خبر داد.

محمدرضا دهقانی اظهار داشت: مرحله دوم تزریق واکسن پاستور – کوبا در قالب فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن  در یزد آغاز شده است.

وی افزود: این واکسن در مرحله اول برای ۳ هزار نفر در یزد تزریق شده بود که با بررسی هر کدام از موارد، هیچکدام عارضه جدی ناشی از تزریق واکسن نداشتند و این افراد مرحله (دوز) دوم واکسن خود را بر اساس پیامکی که به آنها ارسال می‌شود، دریافت خواهند کرد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد عنوان کرد: افراد برای تزریق دوز دوم منتظر پیامک باشند که در آن روز و تاریخ و ساعت مشخص می شود و بدون هماهنگی به مرکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.

دهقانی تصریح کرد: بیش از ۷ هزار نفر در یزد برای شرکت در فاز سوم مطالعات بالینی واکسن پاستور – کوبا ثبت نام کرده بودند که ۳ هزار نفر از آنان واکسن دریافت کردند.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..