اعضای بدن جوان یزدی به ۴ نفر زندگی بخشید

نهمین اهداء عضو استان در سال ۱۴۰۰ در بیمارستان شهید رهنمون یزد انجام شد.

به گزارش یزدی نیوز، مدیر روابط عمومی درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: اعضای بدن سید عبدالوحید هاشمی کمانگر ۴۴ ساله که در اثر تصادف در محور چوپانان اردکان دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش اهدا شد.
قهرمانی با بیان اینکه ۴ عضو آن مرحوم اهدا شد افزود: قلب وی به بیمارستان شهید رجایی تهران و کبد و دو کلیه او به بیمارستان ابوعلی سینا به منظور معالجه ۴ بیمار ارسال شد.
پدر مرحوم سید عبدالوحید هاشمی کمانگر گفت: اهداء عضو خواست قلبی پسرم بود و وی بار‌ها اعلام کرده بود چنانچه دچار مرگ مغزی شدم حتما اعضاء من را اهداء کنید تا بهره‌ای برای من در آن دنیا باشد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..