گامی دیگر برای توسعه صنعت دامپروری در بافق

رئیس جهاد کشاورزی بافق : پهنه پروار بندی دام سبک صدر آباد بافق با میزان سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

به گزارش یزدی نیوز علی اکبر رحمتیان گفت: کلنگ پهنه پروار بندی دام سبک صدر آباد بافق با حضور استاندار یزد به زمین زده شد.

وی، مساحت کل پهنه را ۲۵ هکتار بیان کرد و افزود: مساحت هر واحد یکهزارو ۲۰۰ متر مربع و تعداد کل راس در پهنه ۴۰ هزار راس است.

رئیس جهاد کشاورزی بافق تصریح کرد: این مجموعه دارای ۱۶۰ واحد است که در هر واحد ۲۵۰ راس دام سبک نگهداری می‌شود.

رحمتیان ادامه داد: دراین مجموعه برای ۱۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۲۰ نفر به صورت غیر مستقیم شغل تامین می‌شود.

وی، هزینه زیر ساختی این مجموعه را ۶۴میلیارد ریال بیان کرد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..