بازدید مسئولان از قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه الغدیر یزد

استاندار یزد و اعضای کارگروه اقتصاد مقاومتی استان در حاشیه‌ی نشست این کارگروه از قرارگاه اقتصادی مقاومتی شهید ابراهیمی سپاه الغدیر بازدید کردند.

«محمدعلی طالبی» استاندار و «رضا پورشمسی» فرمانده سپاه الغدیر یزددر حاشیه‌ی نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان از قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید ابراهیمی که شامل فضاهای وی‍ژه‌ی آموزش، تولید، نمایش و فروش هنرمندان و مشاغل خرد و خانگی است، بازدید کردند.

در این فضا به حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی و خرد مانند خیاطی و زیلوبافی در قالب ایجاد مکان‌هایی برای برگزاری کارگاه‌ آموزشی و فضاهایی برای عرضه، توجه شده است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..