پست اینستاگرامی محمد صدوقی در مورد یک نشست توسعه در استان یزد

محمد صدوقی نوه شهید صدوقی در پست اینستاگرامی خود در مورد نشست توسعه گردشگری در استان یزد را ستودنی دانسته است.

به گزارش یزدی نیوز  از طریق شبکه هاى اجتماعى متوجه شدم امروز نشستى تحت عنوان یزد و توسعه با موضوع گردشگرى برگزار می شود.

فرصتى شد تا از سر علاقه به یزد و به تبع آن توسعه اش با این اعتقاد که یکى از بهترین و سازگارترین راههاى توسعه، گردشگرى  است در این نشست حاضر شوم.
یزد میراثى دارد ماندگار و منحصر به فرد که به همراه مردمان نجیبش آن را زبانزد کرده، کمتر کسى است که یکبار به این دیار آمده باشد و شیفته اش نشده باشد.
سال ١٤٠٠ را سال خوش آمد به یزد معرفى کردند به نظرم چنانچه بتوان این عنوان را تبدیل به یک خواست اجتماعى کرد بستر مناسبى براى توسعه در همه زمینه ها براى این استان خواهد بود.
تلاش برگزار کنندگان و حضار دلسوز و خوش فکر و اهتمام مسئولین میراث براى تعالى استان ستودنى بود.

بخش نظردهی بسته شده است..