نانوایی‌ها حق فروش نان به لبنیاتی‌ها را ندارند

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد: از امروز هیچ یک از نانوایی‌های میبد حق فروش نان به واحد‌های صنفی لبنیاتی و خواربارفروشی را ندارند.

به گزارش یزدی نیوز نوروزی گفت: ازاول اسفندماه هیچ یک از نانوایی‌های سطح شهر میبد حق فروش و یا واگذاری نان به واحد‌های صنفی لبنیاتی و خواربارفروشی را ندارند و درصورت مشاهده منجر به تشکیل پرونده و صدور رای خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از تخلفات محسوس در صنف نانوایی‌ها کم فروشی است افزود: در گشت امروز تعزیرات حکومتی چهارپرونده کم فروشی و بهداشتی در صنف خبازان میبد تشکیل شد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت میبد هم با اشاره به فعالیت ۱۳۰ نانوایی یارانه‌ای در میبد گفت:اخذ مجوز آزاد پزی بعضی از این واحد‌ها باعث شده است که سهمیه آراد کم و با مشکل مواجه شوند.

خلیلی با بیان اینکه سهمیه آرد شهرستان میبد حدود ۹۰۰ تن درماه است گفت: با مکاتبه با اداره غله به دنبال رفع مشکل آن‌ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دراستان یزد سرانه مصرف هر نفر در ماه هشت و نیم کیلو آرد است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..