دیده شدن ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی:کمیسیون تلفیق بحث جبران کسری تفاوت حقوق بازنشستگان را با قراردادن ۹۰ هزار میلیارد تومان دربودجه سال آینده حل کرد.

به گزارش یزدی نیوز، صباغیان  گفت: امیدواریم این ۹۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال آینده دیده شده در صحن علنی مجلس رای بیاورد تا مشکل بازنشستگان رفع شود.

وی ادامه داد:مشکلات مطرح شده در مورد تفاوت حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری وکارگری تامین اجتماعی وجود داردکه متاسفانه شاهد بی عدالتی در سراسر کشور وفاصله حقوقی معناداری بین بخش اعظم واقلیت جامعه هستیم وباز بین حقوق افراد پایین هرم جامعه، بین بازنشستگان کشوری ولشکری وکارگری تفاوت است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همسان سازی حقوق بخشی از شکاف بین شاغلان وبازنشستگان به نوعی موضوع حل شد، ولی هنوز فاصله معنادار است.

صباغیان، یادآورد شد: به دلیل تحریم‌ها ودرآمد دولت نتوانستیم موضوع را حل کنیم و دولت قانون همسان سازی را متناسب سازی کرد و به نوعی هدف اصلی مجلس محقق نشد و مطالبه امروز بازنشستگان تامین اجتماعی همین تفاوت است که کمیسیون تلفیق بحث جبران این کسری با قرار دادن ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده موضوع را کمک کرد تا با این اتفاق خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی حل شود.

صباغیان ابراز امیدواری کرد: تا سال آینده این بودجه در صحن علنی رای بیاورد تا خواسته بازنشستگان هم به محقق شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..