سخنان تند سعید جلیلی در یزد:

کلید گمشده موفقیت یک ملت تکیه بر غیرت دینی است

no-thumbs

جای تعجب است کسانی که دستاوردهای حاصل از غیرت دینی یک ملت را تجربه کرده اند آنگاه قدرت و توانایی های ملت ایران را در خلقت حماسه های بزرگ انکار میکنند و توانایی ملت را در ساخت آبگوشت بزباش معرفی می کنند!

به گزارش یزدی نیوز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با غیرت دینی حماسه والفجرها خلق می‌شد، با غیرت دینی کربلای یک خلق می‌شد که دشمن نه تنها پیشنهاد کربلای ۲ و ۳ نمی‌داد بلکه نگران حماسه‌هایی چون کربلای ۵ بود.

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در شهر یزد اظهار داشت: غیرت دینی منبع اقتدار و تولید عزت و امنیت برای کشور است. با غیرت دینی خرمشهر آزاد شد، علیرغم تحریم‌ها ماهواره به فضا پرتاب شد و پیشرفت های هسته ای حاصل شد.

وی با بیان اینکه شهدای هسته‌ای نمونه‌های بارز غیرت دینی بودند، گفت: با غیرت دینی حماسه والفجرها خلق میشد، با غیرت دینی کربلای یک خلق میشد که دشمن نه تنها پیشنهاد کربلای ۲ و ۳ نمی‌داد بلکه نگران حماسه‌هایی چون کربلای ۵ بود.

جلیلی تصریح کرد: امروز با غیرت دینی است که از حرم اهل بیت و حریم امنیت یک ملت با افتخار دفاع میشود. با غیرت دینی است که میتوان حماسه های دفاع مقدس را در سایه صحنه های اقتصادی و علمی و فناوری هم رقم زد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: غیرت دینی همان تفکر بسیجی است که امام ما فرمود اگر فضای دلنشین تفکر بسیجی بر کشور حاکم شود چشم طمع جهانخواران از کشور قطع خواهد شد.

وی افزود: جای تعجب است کسانی که دستاوردهای حاصل از غیرت دینی یک ملت را تجربه کرده اند آنگاه قدرت و توانایی های ملت ایران را در خلقت حماسه های بزرگ انکار میکنند و توانایی ملت را در ساخت آبگوشت بزباش معرفی می کنند!

به گزارش فارس،جلیلی خاطرنشان کرد: توانایی های حماسه بزرگ ملت را در دفاع مقدس و هماوردی های بزرگ منطقه یا در علم و فناوری دیده اند اما صحبت از واردات مدیر برای کشور می کنند. در برابر دشمن که از تفکر دینی و غیرت یک ملت می ترسد، در برابر کسانی که به مفاهیمی چون دین و غیرت آلرژی و حساسیت دارند تاکید رییس حمهور محترم بر غیرت دینی جای خوشحالی دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: فریاد کجاست غیرت دینی، یعنی بدانیم کلید گمشده موفقیت یک ملت تکیه بر غیرت دینی است.
 

بخش نظردهی بسته شده است..