استان یزد بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی در کشور را داشته است

علوی راد: مبلغ ۹۸۷ میلیارد تومان چک در استان یزد در آبان ۱۳۹۹ برگشت خورده است.

به گزارش یزدی نیوز، یک کارشناس اقتصادی استان یزد گفت: آمار چک‌های مبادله‌ای آبان ماه ۱۳۹۹ کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده یک تصویر دوگانه از جایگاه استان یزد به لحاظ توزیع تعداد و مبلغ چک‌های وصولی و برگشتی در میان استان‌ها را نشان می‌دهد.

علوی راد افزود: استان یزد به لحاظ تعداد چک‌های برگشتی در آبان ماه ۹۹ با ۸/۶ درصد چک برگشتی از کل چک‌های مبادله ای، رتبه نهم (۹) کمترین تعداد چک‌های برگشتی در کشور را داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر استان یزد به لحاظ مبلغ چک‌های برگشتی در آبان ماه ۹۹ با ۱۸/۲ درصد چک برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای رتبه ۴ بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی در کشور را داشته است.

این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: در واقع استان یزد با ۹۸۷ میلیارد تومان مبلغ چک برگشتی در آبان ۹۹ که ۹۷/۶ درصد به علت کسری یا فقدان موجودی بوده شرایط شکننده‌ای نشان می‌دهد.

علوی راد ادامه داد: به نظر می‌رسد موج پاییزی کرونا بر فضای کسب و کار در استان یزد تاثیرات مخرب جدی به همراه داشته است. این موج، تاثیرات مخرب دیگری هم بر اقتصاد استان داشته که نگارنده تحلیل آن را به فرصتی دیگر موکول می‌نماید.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..