طرح تشدید نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در یزد

قاضی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان یزد: طرح ویژه نظارتی با هدف حمایت از مصرف کننده در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش یزدی نیوز مهاجران مقدم گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به همراه مراجع نظارتی ، با فروشگاه‌هایی که درصد سود قانونی خود را رعایت نکرده و به وسیله تبانی با شرکت‌های تولیدی درصدد افزایش سود غیرقانونی خود هستند ، به شدت برخورد می‌کند.

کارشناس بازرسی سازمان صمت هم با بیان اینکه عدم درج فاکتور و قیمت از تخلفات مشاهده شده در فروشگاه‌های بزرگ است ، اظهار داشت : موارد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

حمید شاه شوازی ادامه داد : شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..