درخواست رفع تبعیض در پرداخت حقوق پرستاران

جمعی از نیرو‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خواستار حل مشکلاتشان شدند.

به گزارش یزدی نیوز، بیش از ۱۰۰ نفر از نیرو‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در برابر استانداری یزد تجمع کرده و خواستار رفع تبعیض در پرداخت حقوق بین نیرو‌های رسمی و شرکتی دانشگاه شدند.

تجمع کنندگان با اشاره به اینکه حداقل حقوق آنان کمتر از سه میلیون تومان است ، تأکید کردند که حقوق همکاران رسمی با کار کمتر ، سه برابر این مبلغ است.

آنان ادامه دادند که در قبال کار سخت خود نه تنها اضافه کار دریافت نمی‌کنند ، بلکه خبری از پاداش و کارانه و حق الزحمه دیگر هم نیست.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..