گلایه نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق

جمعی از نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق خواستار رفع مشکلات حقوقی و اشتغال خود شدند.

 

به گزارش یزدی نیوز، نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق می‌گویند: همراه با نیرو‌های رسمی بهداشت فعایت کرده اند، اما از کمترین حقوق برخوردار هستند.تبدیل وضعیت و پرداخت مزایای قانونی از دیگر مطالبات نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت است.

معاون شبکه بهداشت و درمان بافق در جمع نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق گفت:طرف قرارداد این نیرو‌ها شرکت‌های خصوصی هستند و دانشگاه علوم پزشکی نیست.

کوهگرد افزود: نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق با پذیرفتن شرایط موجود به کار گرفته شدند .

 

وی گفت: پیگیر پرداخت حقوق قانونی نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق هستیم

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..