گزارش تصویری از کودکان اتباع غیرایرانی کار در شهر تاریخی یزد

در شهر تاریخی یزد خصوصا در مناطق پرترافیک که حضور گردشگران ایرانی و خارجی زیادی دارد، کودکان کار فعال هستند. به گفته مسئولان اکثر این کودکان از اتباع غیرایرانی هستند. در روزهای رکود گردشگری و بحران کرونا، بازهم این کودکان بدون رعایت مسائل بهداشتی در حال فعالیت هستند. تصاویر الهه برزگری از این رخداد را ببنید

بخش نظردهی بسته شده است..