انجام آزمون مخازن CNG جایگاه‌های گاز برای اولین بار در یزد

آزمون مخازن CNG جایگاه‌های توزیع گاز خودرو برای اولین بار در استان یزد با حضور مدیر کل استاندارد و دیگر کارشناسان مرتبط در استان انجام شد.

«محمدرضا زارع بنادکوکی» مدیر کل اداره استاندارد استان یزد در حاشیه انجام مراحل این آزمون در یکی از جایگاه‌های توزیع گاز خودرو در استان، گفت: این سیلندرها از نوع مخازن فولادی بدون درز نوع یک هستند که هر پنج سال یک بار باید علاوه بر بازرسی‌های دوره‌ایی سالانه استانداردسازی جایگاه‌ها، مورد آزمون هیدرواستاتیک نیز قرار گیرند.

وی افزود: با توجه به حساسیت و لزوم وحود سطح بالای ایمنی این گونه آزمون ها، مراحل تست در چند ایستگاه انجام می شود، ضمن این که رعایت احتیاط های لازم از سوی متصدیان آزمون، امری ضروری است و از ورود افراد متفرقه به محیط آزمایشگاه ممانعت ویژه صورت می‌گیرد.

وی در توضیح ایستگاه های آزمون نیز گفت: پس از تخلیه سیلندر از گاز و روغن موجوددر محیط بیرون از آزمایشگاه، در ایستگاه بازرسی چشمی، مخزن از حیث نبود فررفتگی و سایر عیوب، بررسی ظاهری می‌گردد و در ایستگاه بعدی که مرحله توزین است، کاسته نشدن از وزن مخزن کنترل می‌شود.

زارع بنادکوکی ادامه داد: مخزن از ایستگاه پرکن آب، عبور کرده و وارد ایستگاه آزمون هیدرواستاتیک می‌شود و پس از اعمال فشار ۴۵۰ بار، میزان انبساط حجمی سیلندر نباید از حدود مصرح در استاندارد ملی ایران بیشتر باشد که در غیر این صورت مخزن از چرخه مصرف خارج می شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، این مسئول در پایان نیز در خصوص مخازن نصب شده به روی ماشین‌های گازسوز، گفت: هم اکنون در استان یزد پنج آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مکانیزه فعال هستند که این مراکز می‌توانند انواع سیلندرهای گاز فولادی بدون درز نصب شده روی خودروهای گازسوز (CNG) را تحت فشار ۳۰۰ بار آزمون کنند که با این شرایط هیچ نگرانی در استان وجود ندارد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..