تمدید مهلت تسویه بدهکاران شبکه بانکی

بانک مرکزی در بخش نامه‌ای به بانک‌ها وموسسات اعتباری مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را تمدید کرد.

به گزارش یزدی نیوز، سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد  گفت:آخرین مهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان آذرماه جاری است.

اردکانی افزود: اشخاص حقوقی که تاپایان سال ۹۷ مهلت سررسید تسهیلات آن‌ها فرا رسیده تا سقف ۲ میلیارد و اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از این قانون می‌توانند استفاده کنند.

وی ادامه داد:البته بدهکاران باید تا پایان آذرماه درخواست خود را کتبی اعلام کنند وتا بعداز ارسال بانک به بانک مرکزی و تایید این بانک، تا پایان اسفندماه بدهکاران فرصت دارند تا بدهی خود را بصورت نقدی تسویه کنند تا از بخشش شش درصد مازاد بر نرخ تسهیلات استفاده کنند.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد، یادآور شد: تسهیلاتی که تا قبل از ۹۷ سررسیده شده، براساس نرخ اولین قرارد داد محاسبه می‌شود که از مانده بدهی مبلغ چشمگیری کاهش می‌باید.

وی به بدهکاران توصیه کرد حتما از این شرایط استفاده کنند و تاکید کرد:بانک‌ها آمادگی دریافت درخواست را دارند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..