تغییر در انتقال پیام

مریم موسوی :کمتر از یک دهه است که تعریف اطلاع رسانی گسترده برای عموم تغییر یافته است. تا همین چند سال پیش زمانی که صحبت از شیوه های اطلاع رسانی دارای مجوزمی شد,به غیر از سایر رسانه هایی مثل تلویزیون,رادیو و…تنها به عنوان نشریات یا مطبوعات اکتفا وما دانش آموختگان رشته روزنامه نگاری  به شدت از جایگاه نشریه مکتوب دفاع می کردیم ؛یعنی تنها مجوز رسمی که برای فعالیت مطبوعاتی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شد نشریات مکتوبی بودند که در دو نوع روزنامه ای و مجله ای منتشر می شدند.در سال ۱۳۹۰در یادداشتی برای سایت خبری یزد فردا برای ارائه آمار فقط ۷۸ نشریه دارای مجوز وجود

داشت که از این تعداد ۴۶ نشریه روزنامه ای و۳۲ نشریه به صورت مجله ای بود.

نیاز امروزه بشر به دریافت سریع اطلاعات موجب تغییرات اجتماعی گسترده در این حوزه شده است. به عقیده پارسونزتغییرات اجتماعی به دوصورت روی می دهد:اول تغییراتی که در بعضی از قسمت های سیستم تا خرده سیستم ها روی می دهد و تغییرات آنقدر کوچک است که در حد یک تلنگر به حساب می آید اما صورت دیگر تغییرات ساختی است یعنی نیروی موثر درتغییر به حدی است که باعث دگرگرونی جامعه می شود؛و امروز ه به نظر می رسد تغییر در نوع و شیوه اطلاع رسانی و ارتباط از یک تلنگر فراتر است ونه تنها ساختار آن بلکه سبک و شیوه زندگی مردم نیز را به شدت دگرگون کرده است به حدی که نام بردن از عنوان نشریه و مطبوعات و… به تنهایی گذشته است و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیزعنوان کلی رسانه را برای مجوزهایی که صادر می کند به کار می برد. واژه رسانه که امروز به صورت گسترده استفاده می شود واژه ای جدید و فراتر از یکی,دو نوع شیوه انتقال پیام است.رسانه یعنی رساندن پیام و دیدگاههای من و شما به عموم که در حال حاضر تنوع گسترده ای پیدا کرده است. تنها مجوز هایی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود, به سه صورت چاپی,رسانه الکترونیک برخط که خود نیز به دو صورت خبرگزاری و پایگاه خبری است و درنهایت رسانه الکترونیک غیر برخط می باشد که از طریق حامل های داده به انتقال اطلاعات می پردازد.آمار رسانه های یزد به گواه سامانه جامع رسانه های کشور تا این لحظه به این صورت است که کل رسانه ها ۱۸۸ عنوان که ۱۰۷ مورد آن چاپی,۴۳   رسانه الکترونیک برخط و ۳۸ مجوز رسانه الکترونیک غیر برخط می باشد. اینها آمار رسمی رسانه های دارای مجوز است و به غیر از این در چند سال اخیر که همگی به خوبی به خاطر می آوریم کاربری گوشی های موبایل نیز تغییر یافته وبه این واسطه رسانه های جدید تری در قالب رسانه های اجتماعی با زندگی عموم عجین شده است.رسانه های اجتماعی که قطعا هرکدام از ما در یک یا چند رسانه عضویت داریم. ورود نسل های جدیدی از گوشی ها و تبلت های هوشمند که به سهولت مخاطب را به اقیانوسی از اطلاعات و رویدادها متصل می نماید. سرعت انتشار اخبار و مطالب,سهولت دسترسی ,صرف هزینه محدود برای دریافت اطلاعات,امکان ارتباط همیشگی کاربران و…اشتیاق و شیوه دسترسی را همگانی کرده است.کاربران متعددی در سراسر دنیا از شبکه ها یا رسانه های اجتماعی مدرن برای انعکاس رویدادهای زندگیشان استفاده می کنند و همین اشتراک گذاری افکار و عقاید برای دیگران خود تبدیل به سوژه ها و بازتاب خبری می شود؛هرچند که بسیاری از آنها دارای ارزش خبری شاخصی نیستند واین مخاطبان رسانه هستند که مطالب را ارزش گذاری می کنند.

رسانه های مدرن  با قابلیتهایی از جمله برجسته سازی موضوعاتی که ممکن است چندان مورد توجه افکار عمومی نباشد,کوتاه بودن پیامها و سرعت و سادگی در انتقال ,امکان ارسال و تکثیر تعداد زیادی پیام با اهداف مختلف در زمان کوتاه ,امکان ارتباط همیشگی کاربران با یکدیگر و سبک نگارشی راحت برای رسانه ای که هرکس خودش صاحب آن است ,به جذابیت های این رسانه ها و استقبال مخاطبان می انجامد. رسانه هایی که هرروز از سنین و طبقات مختلف اجتماع کاربر می پذیرند بدون اینکه سواد به کارگیری رسانه و جایگاه آن آموزش داده شود و تقریبا نظارتی برآن صورت نمی پذیرد.

بخش نظردهی بسته شده است..