مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت یزد خبر داد

تمدید مجدد گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح

مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از تمدید مجدد تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح خبر داد.

«محمدرضا بشیری» در این خصوص گفت: پیرو ابلاغ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه وبودجه کشور و به منظورحفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، تاریخ انقضای گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره ومدیریت طرح مجددا تمدید می‌شود.

وی تصریح کرد: اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره که در سال ۱۳۹۹ منقضی شده یا می‌شوند، از تاریخ انقضاء به مدت چهار ماه تمدید خواهد شد.

بشیری خاطرنشان کرد: اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره‌ای که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده یا می‌شوند و هیچ‌گونه تغییری در اعضای هیات مدیره و تمامی افراد امتیازآور شرکت نداشته باشند نیز تحت شرایط اعلامی سازمان از تاریخ انقضاء به مدت یکسال تمدید می‌شود.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد تاکید کرد: به شرکت‌های مشمول این بخشنامه اکید توصیه می‌شود که فرآیند تشخیص صلاحیت خود را در سامانه ساجات پیگیری کنند.

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، بشیری افزود: مبنای اعلام تاریخ اعتبار گواهینامه‌های صادره از سوی نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشوربه نشانیSajar.mporg.ir و همچنین مفاد این بخشنامه است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..