رفع کسری مخازن آب زیرزمینی، در صورت تداوم بارش‌ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد : اگر بارش‌ها ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که کسری مخازن آب زیرزمینی جبران شود.

به گزارش یزدی نیوز، جوادیان زاده  گفت:بارش‌های فراوان دوروز گذشته بر کسری مخزن تاثیر مثبت دارد و در دوسال گذشته خوشبختانه میزان بارش‌ها از نرمال هم بیشتر بوده است و موجب شد تا ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب، کسری مخزن جبران شده و وضعیت آبخوان مثبت شده است.

وی اضافه کرد: اگر بارش‌ها ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که کسری مخزن‌های سفره‌های آب زیرزمینی جبران شود و از ۳۰ به ۲۰۰ میلیون متر مکعب برای جبران کسری مخازن باید برسیم و هنوز ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم و شرایط سفره‌های نا پایدار است و همه باید مدیریت مصرف سرلوحه کارشان باشد.

منیع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..