توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان از سوی دفتر خدمات فناوری و عارضه‌یابی پارک یزد

کارشناس دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد با تشریح برنامه‌های این دفتر، اظهار کرد: این واحد با انجام تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عقد تفاهم نامه توانسته کلیه حمایت های مورد نیاز توانمند سازی شرکت‌های دانش بنیان استان را انجام دهد.

«لیلی آقایی» عمده فعالیت های دفتر خدمات فناوری و عارضه‌یابی پارک علم و فناوری یزد را به سه حوزه توانمندسازی، ارزیابی و عارضه یابی و توانمند سازی دانش بنیان تقسیم کرد و با بیان این که دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی در زمینه توانمندسازی در دو حوزه آموزش و مشاوره خدمات ارائه می‌کند، گفت: این دفتر به ارائه آموزش های مورد نیاز شرکت ها در قالب وبینارها و نشست های پرسش و پاسخ و دوره های آموزشی در حوزه های مالی ، منابع انسانی، حقوقی و بیمه پرداخته و تاکنون سه هزار و ۳۳۰ نفرساعت توسط کارگزار این حوزه یعنی شرکت درایت ورزان نوین کویر انجام شده است.

وی افزود: این دفتر همچنین با ایجاد اتاق مشاوره پارک علم و فناوری یزد با عاملیت کارگزار، به ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های مختلف کسب و کار با مشاورین مجرب پرداخته و تاکنون ۸۷ نفر ساعت از این خدمت استفاده کرده‌اند.

کارشناس دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد، ارزیابی و عارضه یابی را از دیگر فعالیت‌های مهم این واحد برشمرد و گفت: انجام ارزیابی و عارضه یابی شرکت ها در راستای شناسایی و حل مشکلات آن ها از دیگر برنامه های توانمند سازی پارک برای شرکت های دوره رشد و پسارشد بوده و تاکنون چهار شرکت از این خدمت توسط کارگزار مربوطه یعنی شرکت آرمان گستر(نماینده شرکت خدمات فناوری تکچی) استفاده کرده‌اند.

آقایی با اشاره به افزایش تعداد کارگزاران در موضوعات آموزشی به عنوان برنامه‌ی در حال انجام این واحد، تصریح کرد: در خصوص برنامه ارزیابی از جمله موارد قابل ذکر، انجام ارزیابی‌های انتخاب فناور برتر استان و ملی بوده که همه ساله در هفته پژوهش توسط این دفتر انجام می شود.

وی با تاکید بر توانمند سازی شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از فعالیت های تاثیرگذار دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد، گفت: این واحد با انجام تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عقد تفاهم نامه حمایت از برنامه های توانمند سازی شرکت های دانش بنیان توانست کلیه حمایت های مورد نیاز توانمند سازی شرکت های دانش بنیان استان را با عاملیت شرکت درایت ورزان در داخل استان با حمایت و تایید این نهادهای پشتیبان انجام دهد.

آقایی تصریح کرد: در نتیجه کلیه مشاوره‌ها و آموزش های این دفتر برای شرکت های دانش‌بنیان از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همراه بوده و همچنین موارد مربوط به پیگیری و تسهیل در اخذ سایر خدمات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان در این دفتر انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری چندین نشست در زمینه‌ی شیوه های اخذ مجوز دانش بنیان، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی و اخذ استانداردهای دانش نماد و پرسش و پاسخ های مشاوره ای توسط این واحد، گفت: شناسایی شرکت‌های مستعد اخذ مجوز دانش بنیان و توانمند سازی آنها جهت اخذ تاییدیه از برنامه های این دفتر است.

کارشناس دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد یکی دیگر از فعالیت‌های مهم این واحد را پذیرش شرکت های واجد شرایط در واگذاری اراضی طرح جامع دانست و گفت: این دفتر با انجام فراخوان ملی، به بررسی و ارزیابی متقاضیان واجد شرایط و پذیرش پرداخته و در همین راستا ۱۲ جلسه کمیته سیاست گذاری طرح جامع و جلسات پذیرش در اراضی این طرح و تدوین آیین نامه های مرتبط با پذیرش و ضوابط ساخت و تسهیلات مورد نیاز پذیرفته شدگان انجام شد.

به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، آقایی در پایان تصریح کرد: همچنین در اقدامات توسعه‌ای جهت هدفمند کردن حمایت های پارک علم و فناوری و قرار گرفتن شرکت‌ها در مسیر رشد و ترقی، این واحد پس از انجام کار مطالعه و نظر خواهی از ذینفعان مرتبط، لیستی از خدمات مورد نیاز شرکت ها در هر یک از مراحل استقرار و میزان حمایت پارک در هر یک را احصا نموده و کلیه حمایت های پارک در قالب استفاده از خدمات این لیست مصوب توسط کارگزاران پارک و یا بیرون از پارک انجام می شود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..