توزیع گوشت میان آسیب دیدگان از کرونا در مهریز

هفت رأس گوسفند در مهریز ذبح شده و گوشت آن‌ها در قالب رزمایش مواسات میان نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شد.

به گزارش یزدی نیوز فرماندار مهریز با تقدیر از مردم و خیرین این شهر گفت: نیکوکاران و خیرین و مردم مؤمن مهریز همواره در کار‌های خیر و انسان دوستانه و کمک به همنوعان زبانزد خاص و عام و پیشگام هستند.

زارع زاده افزود:مهریزی‌ها با وجود مشکلات اقتصادی هیچگاه هموطنان و همشهریان نیازمند را در این تنگنا‌های اقتصادی فراموش نکردند که قابل تقدیر است.

مسئول هیئت سینه زنی باغبهار هم اظهار داشت: هفت راس گوسفند به ارزش ۲۱۰ میلیون ریال برای رفع بلای کرونا در مهریز به همت مردم و خیری خریداری و ذبح شد.

عباس دهقان یزاده ادامه داد: گوشت‌های قربانی شده پس از بسته بندی با رعایت نکات بهداشتی در میان آسایشگاه سالمندان، خانوار‌های نیازمند، مستمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع می‌شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..