رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد:

کلید گمشده پروانه ساختمان در جیب «فرهنگ اجتماعی» است

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد با بیان اینکه باید برای هدایت مردم به سمت دریافت پروانه ساخت، فرهنگ سازی شود، گفت: کلید گمشده پروانه ساختمان در جیب فرهنگ اجتماعی است.

به گزارش یزدی نیوز محسن عباسی هرفته،در جلسه کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد اظهار داشت: التزام مردم به گرفتن پروانه ساختمانی به سادگی امکان پذیر نیست و حل این معضل از توان این جمع که تخصص و اشراف لازم را ندارند، خارج است بلکه این معضل فرهنگی بوده و فرهنگ ساخت و ساز در شهر یزد به نحوی است که اگر پروانه ساخت هم گرفته شود هیچکس به آن تمکین نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه متولی ساخت و ساز، شهرداری و نظام مهندسی نیستند، گفت: بر روی کاغذ این چنین است و یک عرف فراتر از قانون وجود دارد که توان شهرداری را در مقابله با آن پایین می آورد. ما متولی ساخت و ساز نبوده و قدرتش راهم نداریم.

عباسی هرفته ادامه داد: همچنین تعارض پیچیده ای بین دولت، شهرداری و نظام مهندسی و آن چیزی که به اسم عرف و فرهنگ ساخت و ساز در شهر در حال اتفاق است به راحتی با تبادل اطلاعات حل نمی شود، لذا شاید درآمد مهندسین و صدور پروانه افزایش یابد و بنظر آید اتفاق مثبتی رخ داده ولی در اصل این چنین نیست.

وی، عرف و فرهنگ شخصی سازی در احداث ساختمان را نگران کننده توصیف کرد و افزود: نهادهایی وجود دارند که از این فرهنگ حمایت و آن را سفارش می کنند به طور مثال در حوزه، علمای دینی شهرداری را به شدت نقد می کنند که چرا به مردم در امر ساخت و ساز سخت گرفته می شود و این نشان می دهد ساخت و ساز را امری می دانند که در آن سخت گیری و ضوابط نباید باشد.

عباسی هرفته با اشاره به اینکه وظیفه پلیس ساختمان، برخورد با ساخت و سازهای خلاف است، گفت: از زمان شروع این طرح فقط درآمد شهرداری افزایش پیدا کرده و در روند کیفیت ساخت و سازها هیچ تغییری به وجود نیامده است.

وی اظهار داشت: تا این مسائل وجود دارد، این گفتگوها و جلسات در هاله ای است که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و نیاز به بحث و تبادل نظر در حوزه هایی است که متخصصان فرهنگی و متولیان جدی این امر نیز حضور داشته باشند و این نیاز به عزم و اراده به همراه برخورد قاطع و جدی را دارد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..