کارگرحداقل مزد سال ۹۵ به ۸۱۱ هزار تومان رسید

به گزارش یزدی نیوزبراساس مصوبه‌ای که هم اکنون به امضا تمامی اعضای اصلی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار رسیده است، حداقل مزد روزانه کارگران برای سال ۹۵ مبلغ ۲۷ هزار و ۷۲ تومان تعیین شده است.

 
بر این اساس کمترین مزدی (حداقل مزد) که باید در سال پیشرو بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.
 
بدین ترتیب در سال ۹۵ به تمامی کارگران دارای فرزند ماهانه معادل ۸۱ هزار تومان بابت حق اولاد هر فرزند (حداکثر ۱۶۲  هزار و ۴۳۳ تومان بابت دو فرزند) تعلق خواهد گرفت.
 
طبق این مصوبه که به امضا وزرای کار، صنعت و اقتصاد و رییس سازمان ملی استاندارد (گروه دولت)، احمد رضا معینی، هوشنگ درویش و ناصر برهانی (گروه کارگری) و جمال رازقی جهرمی، مرتضی رجبی و حسین سلاح ورزی(گروه کارفرمایی) شورای عالی کار رسیده است، دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) نیز نباید از سال ۹۵ به میزان کمتر از ۱۴ درصد افزایش یابد.
 
در مورد دیگر مزایای مزدی نیز ظاهرا طبق توافق بامداد امروزشورای عالی کار هیچ تغییری به نسبت مصوبه  سال گذشته این شورای عالی صورت نگرفته است.
 
بر این اساس برای سال ۹۵ مزایای حق بن و کف پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
 
در خصوص افزایش حق مسکن نیز که قطعی شدن آن منوط به تایید هیات دولت است،گفته می شود که از سوی گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وعده ابلاغ مصوبه سال گذشته این شورای عالی در خصوص افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داده شده است.
 
یادآوری می شود که سال گذشته در مصوبه نهایی جلسه افزایش مزد شورای عالی کار حق مسکن ماهانه هر کارگر به مبلغ ۴۰ هزار تومان در ماه رسیده بود که در نهایت به دلیل ممانعت هیلت دولت از ابلغ این افزایش کارگران در تمامی ۱۲ ماه سال جاری همان حق مسکن سال ۹۳ (۲۰ هزارتومان) را دریافت کردند.
 
برابر مقررات قانون کار تمامی مصوبات مربوط به تغییرات مزایای حق مسکن کارگران منوط به تصویب و ابلاغ رسمی هیات دولت است.
 
بااینن شرایط می توان چنین تفسیر کرد که در سال ۹۵ هر خانواده چهار نفره کارگری (به شرطی که الزاما دارای دو فرزند نابالغ و یا تحت تکفل باشد) حداقل ماهانه معادل مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان درآمد خواهد داشت.

بخش نظردهی بسته شده است..