نتیجه نظرسنجی یزدی نیوز درباره اهیمت سفر رئیس جمهور به یزد

no-thumbs

در نظرسنجی یزدی نیوز از مردم پرسیده شد یا سفر رئیس جمهور به استان یزد برای شما مهم و قابل پیگیری هست؟

به گزارش یزدی نیوز در نظرسنجی یزدی نیوز از مردم پرسیده شد یا سفر رئیس جمهور به استان یزد برای شما مهم و قابل پیگیری هست؟

در مدت ۴ روز ۴۱۹ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج زیر به دست امد.

 

    سفر برایم بسیار مهم بوده و پیگیر آن هستم (۴۲.۷%)

    در حوزه کاری خودم برایم اهمیت دارد (۷.۹%)

    همچون سایر اخبار استان پیگیری میکنم (۱۱.۰%)

    این سفر برایم مهم نیست (۳۸.۴%)

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..