با حضور وزیر بهداشت انجام شد;

رونمایی از سامانه یکپارچه سلامت

با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه,از سامانه یکپارچه سلامت( سیب) در مرکز سلامت جامعه شماره 2 شهری اردکان,رونمایی شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد; این سامانه که در حال حاضر و به تازگی در تمامی استانهای کشور,جز استانهای خراسان رضوی و گیلان راه اندازی شده,با هدف ماندگاری اطلاعات سلامت مراجعین و استفاده از این اطلاعات در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهای استراتژیک عرصه سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.

پرونده الکترونیک سلامت,پروژه ششم از اجرای طرح تحول در حوزه بهداشت است که کل اقدامات سلامت افراد در حوزه بهداشت و درمان را بهم پیوند می دهد,به نحوی که با ارسال محرمانه اطلاعات مراجعین مرکز سلامت به پزشک معالج,امکان بازیابی اطلاعات سلامت و سابقه بیماری وی را فراهم می آورد.

بخش نظردهی بسته شده است..