«محمدرضا تابش» پیشتاز کسب آرا در حوزه انتخابیه اردکان

محمدرضا تابش بر اساس اطلاعات بدست آمده از سوی خبرنگار مهر پیشتاز نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردکان است.

به گزارش یزدی نیوزبه نقل خبرنگار مهر، بر اساس آرا شمارش شده در مناطق کلیدی شهرستان اردکان و با توجه به تفاوت فاحش آرا میان چهار کاندیدای این حوزه، احتمال نمایندگی تابش برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیشتر است.

در برخی صندوق های شمارش شده، آرای کاندیداها به این شکل اعلام شده است:

شعبه ۵ عقدا؛ کل آرا ۲۷۱، محمدرضا تابش ۲۰۰ رای، حسینی نژاد ۵۲ رای، فاضل پور ۵ رای، لطفی ۲ رای و باطله ۱۲ رای.

شعبه ۶ عقدا؛ کل ۴۹۵ رای، تابش ۲۴۰ رای، حسینی نژاد ۲۲۱ رای، فاضل پور ۸ رای، لطفی ۹ رای و باطله ۱۷ رای.

شعبه ۸ خرانق؛ کل ۴۸۶ رای، تابش ۳۰۸ رای، حسینی نژاد ۱۱۰ رای، فاضل پور ۱۳ رای، لطفی ۱۵ رای و باطله ۴۰ رای.

آمار صندوق حوزه علمیه اردکان نیز ۵۰ درصد آرا به تابش و ۵۰ درصد دیگر به بقیه کاندیداها و آرا باطله اختصاص دارد.

محمدرضا تابش در دوره های قبل بالغ بر ۲۵ هزار رای از مردم اردکان گرفت که البته در این دوره با ریزش چشمگیر رای مواجه شد اما همچنان نماینده مردم اردکان باقی ماند.

گفتنی است هنوز این خبر از مجاری رسمی تایید نشده است.

 

بخش نظردهی بسته شده است..