مجلس باید یاری رسان دولت باشد

به گزارش یزدی نیوزهر اندازه دولت و مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی سیاست های یکدست‌تری داشته باشند می توانند به صورت مکمل حرکت کنند و به همان اندازه می توان انتظار داشت تا به اهداف توسعه برای رفاه اقتصادی دست یافت.

محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از موضوعات مهم و ضروری کشور محسوب می شود و همه دستگاهها باید آن را دنبال کنند.

وی افزود: با توجه به جمیع جوانب و شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم است تمرکز و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی و سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند حائز اهمیت است.

دودانگه تصریح کرد: اگر بخواهیم در سالهای آتی رفاه مردم را مد نظر قرار دهیم و به رشد اقتصادی پایدار، تورم تک رقمی و تسهیل در فضای کسب و کار و رشد صادرات غیرنفتی دست یابیم باید برنامه ای مدون و مؤثر در بازارهای خارجی داشته باشیم واین نگاه به دور از هرگونه شعار باید در مجلس و دولت به صورت جدی دنبال شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: هر اندازه دولت و مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی سیاست‌های یک دست تری داشته باشند می‌توانند به صورت مکمل حرکت کنند و به همان اندازه می‌توان انتظار داشت تا به اهداف توسعه برای رفاه اقتصادی دست یافت.

دودانگه خاطر نشان کرد: باید سیاست ها و الگوی نوین برای اداره اقتصادی کشور را بپذیریم و به صورت واقعی آن را دنبال کنیم این سیاست ها در بخش های مختلف کشور از نفت، کشاورزی و بازرگانی تا صنعت و معدن و گردشگری می توانند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

وی تصریح کرد: مجلس معتقد به اقتصاد مقاومتی می‌تواند دولت را برای دستیابی به این مهم با تصویب قوانینی که بتواند ابزار و امکانات و منابع لازم را در اختیار دولت قرار دهد یاری رساند.

بخش نظردهی بسته شده است..