برای حفاظت از ایران به اصلاحات رای می‌دهم

به گزارش یزدی نیوزفرید قدمی (نویسنده و مترجم) با حمایت از لیست اصلاح‌طلبان به خبرنگار ایلنا گفت: فکر می‌کنم باید از هر امکانی برای تغییر استقبال کرد. گاهی امکان‌ها کوچک هستند و گاه بزرگ. رای دادن در این شرایط، امکان کوچکی است برای تغییر شرایط. 

او با اشاره به اینکه رای دادن، به معنای حفظ دستاورد این دو سال اخیر است؛ بیان کرد: اگر امروز تندروها سرِ کار بودند، معلوم نیست چه بر سر کشور ما آمده بود. اگر در انتخابات شرکت نکنیم اتفاقات فاجعه‌باری می‌افتد. فراسو یادداشتی از مراد فرهادپور منتشر کرده بود، که در آن آقای فرهادپور گفته بودند: «کار ما نجات دادن گذشته است. در این شرایط، نجات گذشته درست‌ترین کار است. نباید آرمان‌های بزرگ را با چیزهای کوچک پرکنیم.». اما من فکر می‌کنم نجات دادن گذشته تنها کافی نیست. نجات گذشته‌ای که معطوف به آینده نباشد، کار رادیکالی نیست.

قدمی با اشاره به اینکه من به اصلاحات رای می‌دهم؛ ادامه داد: نمی‌توانم بگویم که تغییر خیلی بزرگی در راه است اما باید از هر روزنه‌ی امیدی استفاده کنیم. در این وضعیت دنیا که داعشیان و گروه‌های تروریستی از یک طرف و راستی‌های اروپایی وجود دارند و به گونه‌ای فاشیسم و تروریسم جهان را فراگرفته‌اند و حتی می‌توان گفت که فاشیسم در جهان دوباره روی کار آمده است؛ بسیار خطرناک است که افرادی با نگاه‌های تند در مجلس حضور پیداکنند.

وی افزود: تندروها برای کسی حق تفکر قائل نیستند. یادم است لیدر این جریان در صحبت‌هایی گفته بود عامل اصلی فساد، کتاب و سینما و دانشگاه است! اگر چنین تفکراتی بخواهند کشور را فتح کنند، اتفاقات خوبی نخواهد افتاد.

نویسنده‌ی رمان «دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می‌دوئه می‌بینی؟»، تأکید کرد: برای حفظ دستاوردهای برجام، جلوگیری از تفکر افراطیون و همچنین برای حفاظت از ایران در بلبشوی منطقه، به اصلاحات رای می‌دهم. در انتخابات هشتادوچهار، اصلاح‌طلبان چند دسته شدند و مردم هم در انتخابات شرکت نکردند. استراتژی غلط اصلاح‌طلبان و تحریم نادرست مردم، باعث شد فاجعه‌ای مانند احمدی‌نژاد شکل گیرد.

قدمی افزود: خوشبختانه این‌بار، اصلاح‌طلبان استراتژیِ متحدِ خوبی اتخاذ کردند که اگر با همراهی مردم همراه شود، استراتژی خوبی می‌شود برای عقب راندن دائمی تندروها.

بخش نظردهی بسته شده است..