پابان مسابقات لیگ فوتسال استان در اشکذر

به گزارش یزدی نیوزتیم فوتسال  شهید کلانتری که قهرمانی خود را در لیگ استان مسجل کرده بود با نتیجه سیزده بردو پرسپولیس خاتم را شکست داد و جشن قهرمانی خود را با حضور هواداران اشکذر ی و مسئولین شهرستان برگزار کردند.

عبدالناصر زوری از تیم شهید کلانتری آقایی گلی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

بخش نظردهی بسته شده است..