یزد رتبه سوم در تعداد شرکت کننده آزمون قرآنی

به گزارش یزدی نیوزاستان یزد از لحاظ تعداد شرکت کننده درآزمون سراسری قرآن رتبه سوم را درکشور به خود اختصاص داد.

بنابرگزارش اداره امور قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزددر این آزمون ۲هزارو۹۶۷ نفر شرکت کردند.

از این تعداد۴۳۶ نفرزیر ۱۲سال و ۲۵۳۱نفر بالای ۱۲ سال شرکت کرده بودند که بیش از ۷۳درصد دراین آزمون قبول شده اند.

این آزمون قرآنی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در۱۵ رشته برگزار شد.

بخش نظردهی بسته شده است..