ویژه انتخاباتی:

یک کاندیدا برای جمع آوری رای مردم اقدام به توزیع “پلاک طلا “بین مردم بافق کرد

یکی از کاندیدای بافقی برای توجه رای مردم به سمت خود اقدام به توزیع "پلاک طلا" در بین مردم کرد.

به گزارش یزدی نیوزدر یکی از تعزیه خانه های بافق به مدیریت س.ک.ع مراسم جشنی طبق روال شبهای گذشته برگزار میشد و بگونه ای برنامه ریزی شده بود تا دو کاندید بومی در آنجا به بیان دیدگاههای خود بپردازند.

سایت بافق خبر نوشت:اما شب گذشته مردم با صحنه ای عجیب روبرو شدند.صحنه ای که یکی از کاندیدا با خرید پلاک طلا و توزیع آن بین حاضرین طی قرعه کشی به نوعی برای رای خود به منت کشی افتاده بود.

گفتنی است یکی از صرافان بافقی در ستاد انتخاباتی وی بسیار تلاش می کند و اینکه وی به خرید رای از طریق پلاک طلا روی آورده است جای بسی تعجب است.

با اتفاق رخ داده باید دید واکنش نهادهای نظارتی با اینگونه تبلیغات چگونه خواهد بود؟

این کاندید به کدام بنگاههای اقتصادی وصل است تا توانسته هزینه دهها پلاک طلا را تهیه نماید.

بخش نظردهی بسته شده است..