نویسندگان یزدی ارتباط بیشتری با سرای اهل قلم داشته باشند

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل خانه کتاب ایران با اشاره به برگزاری یک تا دو نشست نقد در سرای اهل قلم ایران ،از نویسندگان یزدی خواست برای معرفی هرچه بیشتر آثار خود، ارتباط و فعالیت بیشتری با سرای اهل قلم داشته باشند.

مجیدغلامی جلیسه طی نشستی با نویسندگان استان یزد به سامانه اینترنتی اهل قلم اشاره کرد و گفت:تمام نویسندگان می توانند با عضویت در این سامانه اینترنتی صفحه شخصی داشته باشند و از مزایای آن استفاده نمایند.

به گفته وی، این صفحه شخصی در سامانه اینترنتی اهل قلم یک شبکه اجتماعی برای نویسندگان سراسر کشور است که اطلاع رسانی مناسبی از وضعیت کتاب و آثار نویسنده درآن درج می شود.

مدیرعامل خانه کتاب ایران افزود:تاکنون ٧ هزار نویسنده در سامانه سرای اهل قلم این صفحه شخصی همراه با اطلاعات و آثار خود را درج نموده بودند.

وی در ادامه به برخی از مزایای دیگر سامانه اهل قلم اشاره کرد و گفت:بیمه نویسندگان و اختصاص بن و..از دیگر مزایای عضویت در این سامانه است.

به گفته غلامی جلیسه،سال گذشته به افرادعضو سامانه  سرای اهل قلم مبلغ ١٥٠هزار تومان بن اختصاص داده شد.

درابتدای این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گزارشی را ازوضعیت نویسندگان ارائه داد.همچنین برخی نویسندگان نیزپیشنهادات و مشکلات خود را بیان نمودند.

بخش نظردهی بسته شده است..