اختصاص رتبه چهارم مشارکت اقتصادی زنان به یزد

به گزارش یزدی نیوز مدیر کل دفتر بانوان استانداری یزد با اشاره به ضرورت هدایت بانوان به سمت توسعه مشاغل بومی، گفت: یزد رتبه چهارم مشارکت اقتصادی زنان را به خود اختصاص داد.


فخرالسادات خامسی با بیان اینکه استان یزد ظرفیت بالایی برای جذب مشارکت اقتصادی بانوان دارد، اظهار کرد: تمایل به انجام فعالیت‌های اقتصادی کلان از جمله ویژگی زنان یزدی است.

وی با اشاره ضرورت شناسایی استعدادهای بومی بانوان یزدی گفت: مجمع زنان کارآفرین با هدف هدایت استعدادهای مختلف، ‌مشاوره،‌ ارتقای سطح تولید و تقویت بازار داخلی در یزد راه‌اندازی می‌شود.

خامسی، ارتقای مشارکت اقتصادی بانوان در عرصه‌های مختلف را ضروری دانست و بیان کرد: استان یزد بعد از استان های خراسان‌شمالی، ‌اردبیل‌ و خراسان رضوی، رتبه چهارم کشوری مشارکت اقتصادی زنان را به خود اختصاص داده است.

وی، هدایت بانوان کارآفرین و شاغل به سمت توسعه مشاغل بومی و تولید صنایع دستی را از جمله راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار ویژه بانوان، عنوان و بیان کرد: زنان یزدی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های خاص مدیریتی نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری یزد، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان یزد را از جمله فرصت‌های اشتغالزایی برای بانوان تحصیل کرده به ویژه زنان سرپرست خانوار دانست و اعلام کرد: نخستین کمیته اشتغال بانوان در استان یزد تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های بلندمدت برای ارتقای سطح مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی، بیان کرد: کارگروه اشتغال بانوان با محوریت اداره کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و با هدف جذب مشارکت عمومی،‌ بخش دولتی و بخش خصوصی در استان یزد راه‌اندازی می‌شود.

خامسی تسهیل‌گری در اشتغالزایی برای زنان را از جمله ضرورت‌های ارتقای مشارکت بانوان در عرصه‌های مختلف اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: بازارچه خود اشتغالی دائمی ویژه زنان سرپرست خانوار در یزد راه‌اندازی می‌شود.

منبع: ایسنا

 

بخش نظردهی بسته شده است..