مشکل صنایع یزد بی‌پولی است؟

به گزارش یزدی نیوزرئیس‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: بیش از ۶۵ درصد مشکلات صنایع در استان یزد مربوط به اقساط معوق و عدم نقدینگی کافی است.

محمدرضا علمدار یزدی  با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، معوقات مالیاتی و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت گاز و برق را از دیگر مشکلات صنایع استان یزد دانست و بیان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد با هم‌افزایی مدیران استان و بررسی دقیق مسائل مربوط به مشکلات صنایع، نسبت به رفع موانع تولید در یزد اقدام می‌کند. حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی از جمله مهمترین ویژگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان یزد است.

 

این مقام مسئول، راه‌اندازی ۱۸ جلسه کارگروه تخصصی ویژه تسهیل و رفع موانع تولید را از جمله اقدامات انجام شده در استان یزد دانست و بیان کرد: از ابتدای فعالیت کارگروه رفع موانع تولید استان یزد تاکنون بیش از ۲۸۵ جلسه تخصصی ویژه رسیدگی به مشکلات صنایع نیز در استان یزد برگزار شده است. ۲۲۵ مصوبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان داشته‌ایم و کارگروه رفع موانع تولید از ۲۹ اردیبهشت امسال به دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان یزد راه‌اندازی شده است.

 

رئیس‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در حمایت از صنایع استان یزد، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و صنایع استان یزد را از جمله شاخص ترین اقدامات دولت در استان یزد، عنوان و اظهار کرد: بیش از ۶۵ درصد مشکلات صنایع در استان یزد مربوط به اقساط معوق و عدم نقدینگی کافی است.

منبع: ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..