عامل خاموشی ناخواسته شبکه های برق در یزدچیست؟

به گزارش یزدی نیوزرئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : طوفان های فصلی ؛ مهمترین عامل تاثیرگذار در خاموشی ناخواسته به مشترکین نسبت به دیگر عوامل جوی است.

 مهندس فریده بهداد ، طوفان، باران شدید، باران‌ریزه و گردوخاک را به ترتیب از عوامل موثر در ایجاد خاموشی های ناخواسته دانست و اظهارداشت : به ترتیب ماه‌های آذر، اسفند ، فروردین ، اردیبهشت ، آبان، دی و بهمن؛ بیشترین میزان خاموشی ناخواسته را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به آمارسالانه متوسط شرایط نامطلوب بودن هوا در استان یزدافزود: افزون بر ۶۲ روز طوفان به همراه گردو خاک در استان اتفاق می افتد که علاوه بر آن تغییرات درجه حرارت، نخستین بارش‌ها و بارندگی‌های با حجم کم در بروز خاموشی های شبکه توزیع برق می تواند تاثیرگذار باشد.

بهداد اتصریح کرد: این عوامل درکل نزدیک به ۲۰ درصد از میزان خاموشی‌های سه سال اخیر شرکت توزیع را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان ساخت : این تحقیق با همکاری مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه یزد با طراحی آزمایشی یک ابزار نرم افزاری یادگیرنده با اختصاص داده‌‌های ۵ ساله استان یزد انجام شده که از یازده ایستگاه هواشناسی به دست آمده است.

قدس

بخش نظردهی بسته شده است..